Nikkelen Gulden Munten

Nikkelen Gulden Munten, van 10 cent tot en met 2,50 gulden. Per kilo gemengd.
€ 39,50