Michel catalogus 3 Zuid Europa

Michel Europa Band 3 Zuid Europa 2019 met: Albanië, Bosnië-Herzegowina, Fiume, Italië, Jugoslavië, Kosovo, Kroatië, Macedonië, Malta, Montenegro, San Marino, Servië, Slovenië, Triëst en Vatikaan.
€74,00